Hoppa till sidans innehåll

Till Skånsta Ryttares medlemmar

12 FEB 2019 13:49
Inför årsmötet på fredag 15 februari kl 19:00 i Alceahuset presenteras härmed Agenda, Verksamhetsberättelse 2018 samt Valberedningens förslag.
  • Uppdaterad: 12 FEB 2019 13:49

Ni är många som gärna vill hjälpa till i den svåra situation vi befinner oss i, men just nu är det svårt att hjälpa till i stallet. OM du däremot har lust och möjlighet att baka bullar/sockerkaka samt ta med en termos med kaffe till årsmötet så vore det oerhört uppskattat.Hör av dig till Lotta Haenel på e-post This is a mailto link eller sms 070-753 10 10 om du har möjlighet att hjälpa till.

Vi börjar kvällen med att vår ordförande, Liselott Enström, gör en summering av 2018 och fortsätter därefter med själva årsmötet. Kvällen avslutas med att vår ridskolechef, Ann Borglund, ger en kort lägesbeskrivning kring den situation vi befinner oss i.

Som tidigare meddelats, står kommunstyrelsens ordförande, Michaela Fletcher, till förfogande som ordförande för vårt årsmöte.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

OBS! Kom ihåg att anmäla dig till årsmötet på e-post This is a mailto link eller sms 070-753 10 10

Skånsta Ryttare
Agenda - Årsmöte 2019
Tid: Fredag 15 februari kl 19:00
Plats: Alceahuset
Mötet inleds med en summering av föregående verksamhetsår – Liselott Enström
1. Årsmötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av föreningens verksamhets- och förvaltningsberättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Behandling av ev. sektioners verksamhetsberättelser
13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i § 18 andra stycket angivna antalet
14. Val av ordförande för föreningen
15. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
16. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
17. Fastställande av sektioner förutom ungdomssektion (se § 23)
18. Val av en revisor och en revisorssuppleant
19. Val på ett år av en sammankallande och två ledamöter till valberedningen
20. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktet allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
21. Fastställande av årsavgifter för nästkommande år
22. Övriga ärenden som enligt § 14 kan upptas till beslut på årsmöte
23. Årsmötets avslutande

 

Valberedningens förslag inför
Årsmötet Skånsta Ryttare 2019
Ordförande
Liselott Enström Omval till 2021
Ledamöter
Bo Kjellgren Omval till 2021
Sarah Compier Omval till 2021
Elisabeth Fogelström Nyval till 2021
Ulrika Håkansson Mandat till 2020
Anne-Sofia Hedin Fyllnadsval till 2020
Susanna Frosch Mandat till 2020
Suppleanter
Malin Dybeck Omval till 2021
Tommy Sundh Fyllnadsval till 2020
Revisorer
Rune Eriksson Omval till 2021
Mette Strand Mandat till 2020
Revisorssuppleanter
Lotta Almén Mandat till 2020
Ann Attehag Omval till 2021
Valberedningen har bestått av;
Katja Lager Berglund
Anna Nyström
Sanna Hansebo

 

 Se verksamhetsberättelsen för 2018 här

Skribent: Annelie Egertz
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Skånsta Ryttare - Ridsport
Åkersberga Ridcenter
18433 Åkersberga

Kontakt:
Tel: 0854022515
Fax: 0854065720
E-post: This is a mailto link

Se all info